A veszprémi Petőfi Színházzal átellenben található épület a helyiek emlékezetében ma is Ének-Zenei Iskolaként él, azonban csak kevesen tudják, hogy kezdetben Iparostanodaként működött. Az iskola 1912-es megnyitásakor, még a tanítási év megkezdése előtt, egy időszaki kiállításnak adott helyet. Most egy kiállítás apropóján újra kinyílik a nyilvánosság előtt több mint húsz évig elzárt hely kapuja, és a Petőfi Színházhoz való csatlakozás, valamint a felújítás előtt néhány hétig újra bejárhatóvá válik.

A kiállítás fókuszában az ornamentika újraértelmezése áll. Ennek keretében lehetőség nyílik arra, hogy különleges módon reflektáljunk a helyre, a Medgyaszay István, a színház tervezője és pályatársai számára is fontos problémakörre és megvizsgáljuk, mit jelent ma az ornamens és a díszítés fiatal kortárs építészek számára.

A kiállított helyspecifikus munkák fiatal, feltörekvő építészek és alkotócsoportok tervei alapján készültek, különféle megközelítésekből értelmezik az ornamentika, a díszítés mai szerepét és határait, használva a volt Iparostanoda épületének szabadon álló díszítetlen falait – szám szerint 12 darabot.

Kiállító építészek: Architecture Uncomfortable Workshop, Enorme Studio, False Mirror Office, Gyulai Levente, Adam Nathaniel Furman, Andrew Kovacs, MNPL Workshop, Paradigma Ariadné, Space Popular, TREES, Very Good Office

A belépés ingyenes. A kiállítás a megnyitó előtt nem látogatható.

Szervezők: Paradigma Ariadné Kft. és Veszprém Város Önkormányzata