A veszprémi Petőfi Színházzal
átellenben található épület a helyiek emlékezetében ma is Ének-Zenei
Iskolaként él, azonban csak kevesen tudják, hogy kezdetben
Iparostanodaként működött. Az iskola 1912-es megnyitásakor, még a
tanítási év megkezdése előtt, egy időszaki kiállításnak adott helyet.
Most egy kiállítás apropóján újra kinyílik a nyilvánosság előtt több
mint húsz évig elzárt hely kapuja, és a Petőfi Színházhoz való
csatlakozás, valamint a felújítás előtt néhány hétig újra bejárhatóvá
válik.

A kiállítás fókuszában az ornamentika újraértelmezése áll. Ennek
keretében lehetőség nyílik arra, hogy különleges módon reflektáljunk a
helyre, a Medgyaszay István, a színház tervezője és pályatársai számára
is fontos problémakörre és megvizsgáljuk, mit jelent ma az ornamens és a
díszítés fiatal kortárs építészek számára.

A kiállított helyspecifikus munkák fiatal, feltörekvő építészek és
alkotócsoportok tervei alapján készültek, különféle megközelítésekből
értelmezik az ornamentika, a díszítés mai szerepét és határait,
használva a volt Iparostanoda épületének szabadon álló díszítetlen
falait – szám szerint 12 darabot.

Kiállító építészek: Architecture Uncomfortable Workshop, Enorme
Studio, False Mirror Office, Gyulai Levente, Adam Nathaniel Furman,
Andrew Kovacs, MNPL Workshop, Paradigma Ariadné, Space Popular, TREES,
Very Good Office

A belépés ingyenes. A kiállítás a megnyitó előtt nem látogatható.

Szervezők: Paradigma Ariadné Kft. és Veszprém Város Önkormányzata

hirdetés